Grundkurs/Introduktion

Specialsök  innebär att man lär hunden söka-hitta och markera en specifik doftetikett i olika miljöer som t ex inomhus, utomhus, där även fordon, sök på person och gods kan ingå beroende på vilken typ av specialsökhund man vill träna.  Alla hundar behöver stimulering i någon form av nosarbete och specialsök kan alla hundar oavsett ras…

Läs mer