Kontakta oss  

Hundägarservice

Susanne 0702-572575

susanne.kihl@outlook.com

Du kan även använda formuläret nedan.


Hundägarservice – utför Vägglussök med Vägglushundar

Misstänker du Vägglöss?

Vägglussök

Vi utför sök hos både privatpersoner och företag i hela Sverige.

Anlita oss

Våra uppdragsgivare: saneringsföretag, fastighetsägare, hotell och privatpersoner

Vägglushundar

Våra hundar är certifierade, de markerat  levande vägglöss i alla dess stadier.

GDPR – personuppgiftslagen 

Personuppgiftsansvarig för Hundägarservice tjänster såsom kursverksamhet.

Hundägarservice använder dina personuppgifter för kommunikation med dig avseende den kurs du anmält dig till,
för att hantera dina betalningar och för att uppfylla kraven i lagar, domstolsutslag och myndighetsbeslut.

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är tillåtet enligt gällande lagstiftning. 
För kommunikation och hantering avseende kurs sparas personuppgifterna till dess kursen är betald och avslutad plus ett år. 

Personuppgifter som behövs för bokföring sparas sju år plus innevarande år enligt gällande lagstiftning.
För samtliga rättsliga förpliktelser sparas uppgifterna så länge det krävs enligt gällande lag