Kom och träna specialsök

Träningskväll

Fokus på inlärning och utveckling av en passande passiv markering för din hund i samband med preparat

Träningsdag

Fokus kommer vara att lära sig taktik så man får ett system i sitt sökarbete

Kongasöket

Här får du möjlighet att pröva din kunskap att läsa din hund i sökarbete. 

Enskild Träning

Boka enskild träningstid för dig eller en mindre träningsgrupp om max 1- 4 personer.


Träningen är individanpassad där vi varvar teori med praktik och vi kör en hund åt gången där vi tittar på varje ekipage, medan övriga hundar väntar i bilen på sin tur. 
Detta innebär att hundarna kan vara i olika utbildningsnivåer.


Träningskväll

Förkunskaper: Hunden ska kunna söka och hitta röd kong classic i mindre bitar.Alla kommer få minst två träningspass vardera fördelat under kvällen.

Passiv markering

Denna kväll fokuserar vi på inlärning och utveckling av en passande passiv markering för din hund i samband med preparat. Vi kommer att lära hunden hur den ska uppföra sig vid gömman och hur motivationen kan bibehållas, samt hur du kan belöna den vid gömman.

Söndag
kl. 18-21 i Kungälv

Antal timmar: 1 ggr x 3 tim

Antal platser: 7 

Kursavgift:  700 kr/ekipage (inkl. moms)

Träningsdag

Måndag: Nytt datum kommer

Förkunskaper: Hunden ska kunna söka och hitta röd kong classic i mindre bitar. Alla kommer få minst tre träningspass vardera fördelat under dagen.

Strukturerat sök & Taktiskt upplägg

Fokus kommer vara att lära sig taktik så man får ett system i sitt sökarbete och se till att hunden håller koncentration och motivation för uppgiften, samt att du som förare har en plan hur du på ett strukturerat vis tar dig an sökområdet. 

Antal tillfällen: 1 ggr x 6 timmar

Antal platser: 7 

Kursavgift: 1 300:-

Kongasöket

Detta är inget prov eller tävling, utan en möjlighet till ett färdigt och planerat sökområde för träning.

Här får du möjlighet att pröva din kunskap att läsa din hund i sökarbete. 
Litar du på din hund? Kan du se om den har hittat en okänd gömma och markerar?

Du bokar en söktid enligt upplägg, lämna gärna önskemål om tid så försöker jag lösa det så långt det går. (tiderna finns på sidan nedan).
Du kommer vid bokad tid och genomför ditt sök, efter söket får du en kortfattad feedback, därefter är du klar och får åka hem.

Varje ekipage har ett sökområde med en maxtid på 15 minuter med ett okänt antal gömmor av etikett röd kong classic i bitar (ca 1/2 cm-1 hel kong Medium).
Du kommer få bekräftelse av mig vid markeringar om det är rätt så du inte riskerar att berömma för felmarkeringar. Inga belöningar med godis eller föremål är tillåtna, utan bara beröm och fysiskt beröm i form av klapp.

Kostnad per ekipage: 250:-

SÖKTIDER: Nytt datum kommer
Sökmiljön denna dag kommer att vara utomhus

Kl. 11.00 
Kl. 11.20 
Kl. 11.40 
Kl. 12.00 
Kl. 12.20 
Kl. 12.40 
Kl. 13.00 
Kl. 13.20 
Kl. 13.40 
Kl. 14.00 
Kl. 14.20 
Kl. 14.40 
Kl. 15.00 

Enskild träning

Här ges möjlighet att boka enskild träningstid för dig eller en mindre träningsgrupp om max 1- 4 personer.

INGA FÖRKUNSKAPER KRÄVS

Du eller din träningsgrupp bokar en passande söktid, lämna gärna önskemål om tid så försöker jag lösa det så långt det går. (tiderna finns på sidan nedan).
Priset gäller per timma oavsett om det är en person eller fler (1-4) och ni kan boka flera timmar i följd såklart.
Du/ni kommer vid bokad tid och vi planerar er träning efter ert önskemål och behov inom området specialsök. Det kan gälla både inlärning av etikett röd kong classic, sökstrategi, markering etc. Ni bestämmer agendan.

Vi kommer att vara i Kungälv med tillgång till utomhus/inomhusmiljö beroende på situation och önskemål. 

Kostnaden per timma: 700:-
Söndag 31/10

SÖKTIDER :

kl. 10.00
Kl. 11.15 BOKAD
Kl. 12.30
Kl. 13.45 BOKAD
Kl. 15.00ANMÄLAN

Anmälan görs via formuläret nedan och betalning sker då ni fått en bekräftelse på anmälan.
Skriv i anmälan vilken Träning och tid det gäller och anmälan är bindande, avgifen återbetalas endast vid inställd träning Vi kommer att höra av oss till dig angående om du har fått plats och om när och var träningen hålls.
Alla priser är inkl. 25% moms

Skriv i rutan nedanför vilket datum (och tid i de fallen det gäller)