Om Susanne Kihl som driver Hundägarservice med etablering i Kungälv

Susanne sitter med i projektgruppen för prov i SBK specialsök, är domare i specialsök och hon är även legitimerad yrkeslärare i hundkunskap.

Yrkesbakgrund:
Susanne har arbetat som dressör, sökhundsförare med sprängämneshund i skyddsklassad industri och arbetat med omhändertagna hundar genom polisen/länsstyrelsen.
Susanne har dresserat och levererat ca 35 st bevakningshundar till flygvapnet och militärpolisen, dresserat minhundar och ledarhundar.
Hon är utbildad för dressöryrket för flera olika kategorier tjänstehundar, såsom bevakningshundar, ledarhundar och specialsökhundar. Efter dressörutbildningen fick hon anställning som dressör, där hon utbildade och levererade hundar mot uppsatta kravspecifikationer åt Försvarsmakten, SRF mfl.

Hund har varit Susannes yrke sedan 1984, där hon haft möjligheten att arbeta tillsammans med och utbildats av bla Sven Järverud och Reino Oskarsson, som även blivit hennes mentorer genom åren, och hon har än idag en nära kontakt med Reino Oskarsson, en mycket erfaren hundmänniska som fortfarande är yrkesverksam både som utbildare av olika preparatsökhundar, men även har arbetat operativt med sökhundar av olika slag under väldigt många år.


Susanne har:

 • varit anställd vid FHTE (Försvarets Hundtjänstenhet) som dressör där hon utbildade minhundar mot olika mål, såsom klassisk minhund och ytsökande minhund, samt varit verksam som instruktör vid överföring av hundar till bl a officerare.
 • varit verksam som instruktör vid ”minhundsprojekt” för valpar under FHTE:s ledning.
 • arbetat som sökhundsförare i skyddsklassad industri med sprängämneshund, utbildat och underhållt dressyren för dessa hundar, samt varit verksam som instruktör för upplärning av nya sökhundsförare.
 • dresserat mögelhund som levererades till Tyskland.
 • utbildat och leverarat många olika typer av tjänstehundar till Försvarmakten.
 • arbetat på Göteborgs Djurskyddsförening med omhändertagna hundar via polisen och länsstyrelsen där hon var hundansvarig.

Susanne´s utbildningar i SBK (Svenska Brukshundklubben)

 • Certifierad SBK-lärare i Specialsök (hon har ingått i arbetsgruppen och varit delaktig i skapandet av instruktörsutbildningen i specialsök 2014/2015)
 • Certifierad SBK-lärare i Spår
 • Certifierad SBK-lärare i allmänlydnad
 • Utbildad Mentaltestdomare både för nya MT 2017 & MT 2007
 • Utbildad mentalbeskrivare
 • Auktoriserad B-Tävlingsledare

“Med glädje och trygghet bygger man en bra relation”

— Susanne Kihl


Om Hundägarservice– ETT FÖRETAG MED KUNSKAP & KOMPETENS

 • Företaget Hundägarservice startades 2013 och har sedan dess expanderat i positiv riktning och idag har företaget en verksamhet med utbildningar i specialsök,  instruktörsutbildningar i specialsök, spår & allmänlydnad,  utför operativa sök med vägglushund.
 • Hundägarservice har idag två hundar som är utbildade & certifierade att söka och markera levande vägglöss och vi utför operativa sök hos kunder.
 • Susanne har ett utbildningsbevis som intygar att hon genomfört en grundutbildning i vägglusens biologi och ekologi hos Nattaro Labs AB som är experter på vägglöss.
 • Företaget håller yrkesinriktade utbildningar i specialsök.

Hundägarservice strävar efter att ha nära kundkontakter och skapa ett långvarigt och bra samarbete, där vi tillsammans formar och finner lösningar med hög kvalitet på beställd tjänst. 


Susannes ord om hennes Träningsfilosofi:

När jag tränar hund utgår jag från individen där all inlärning sker med positiv förstärkning där jag nyttjar hundens naturliga beteenden, belönar rätt beteenden i rätt funktion och ser till hundens kapacitet och förutsättningar.

Hunden lär sig och utför saker som den själv vinner på. Det vi belönar och tillåter lär den sig, även felbeteenden. Tänk på det!
Viktigt är att man lär sig skilja på uppfostran och dressyr! Man måste våga sätta gränser och ge hunden tydliga ramar, dvs vilka spelregler som gäller.

Jag tycker det är mycket viktigt att man lägger en bra grund i all inlärning oavsett vilken utbildning hunden tränas mot och inte ställer större krav än vad hunden är färdig för.

Min stora glädje är att få följa en hund med sin ägare i en positiv utveckling där de skapar en fin relation till varandra, där hunden lär sig se sin ägare som en resurs i vardagslivet.    


Årets Minhund 1999

Körmeisters Utz ”Natten” utsågs till Årets Minhund 1999 eftersom han var otroligt anpassningsbar i nya miljöer och var lätt att överföra till nya förare och han kom snabbt ut och arbetade operativt, först i Västsahara och därefter i Kambodja.
Detta var en hund som Susanne utbildade till minhund och överförde till hundförare som skulle tjänstgöra i Västsahara tillsammans med ”Natten”.

Susanne fick ta emot priset i Lisebergshallen under
My Dog den 9/1-2000.